Autor: iJedrenje, 12.02.2017.Kako rade foilovi

Još jedan odličan Waterlustov kratki film o tome kako rade foilovi...

http://www.waterlust.com/