Autor: korisnik, 21.08.2010.Manevri s jedrima

Tack (Letanje, Virada) je najčešći manevar u jedrenju; to je mijenjanje smjera tako da se pramac okrene kroz vjetar (+/- 90 stupnjeva).

-Provjeriti ima li zapreka na kursu,
-Morate biti sigurni da je brod dovoljno brz, ako nije - bear away,
-Pripremiti posadu – reći (ili viknuti) “spremni za tack”,
-Kad je posada spremna, svi odgovaraju: “spreman”,
-Kormilar počne skretati prema novom kursu (+/- 90 stupnjeva od staroga
-Kada je pramac u vjetru, posada otpušta škotu prednjeg jedra,
-Nakon što pramac prođe kroz vjetar, posada povlači drugu škotu prednjeg jedra,
-Posada prelazi na privjetrinsku stranu zbog balansa,
-Bear-away, da brod dobije malo na brzini,
-Luff-up i kormilariti što je više moguće prema vjetru.


Jibe ili Gybe (Kruženje, Poja la banda) je najopasniji manevar u jedrenju zato što glavno jedro ostaje puno kroz cijeli manevar, a prjelaz boom-a s jedne na drugu stranu može biti iznenadan i brz.

-Provjeriti ima li zapreka na kursu,
-Pripremiti posadu – reći (ili viknuti) “spremni za jibe”,
-Kad je posada spremna, svi odgovaraju: “spreman”,
-Kormilar počne skretati prema novom kursu,
-Posada otpušta jednu škotu prednjeg jedra i povlači drugu,
-Uzeti škotu glavnog jedra i dovesti boom u sredinu,
-Popustiti škotu glavnog jedra, jedro se napuni, a brod ubrza,
-Posada se razmješta po brodu tako da balansira brod,
-Posada namješta jedra, a kormilar vozi željeni kurs.