Autor: iJedrenje, 11.01.2018.Maserati u Hong Kongu

Giovanni Soldini i posada traimarana Maserati u Hong Kongu je na stand-by... Čekaju se najpovoljniji vremenski uvjeti za kretanje u pokušaj obaranja rekorda na ruti čaja od Hong Konga do Londona...

http://maserati.soldini.it/maserari-multi70-is-waiting-for-the-best-weather-to-set-sail/