Autor: korisnik, 21.08.2010.Pristajanje

Pravilno pristajanje:

Bočni vez:
-Izabrati vez koji je zaštičen od vjetra i valova (na zavjetrinskoj strani gata, ako je to moguće)
-Pripremiti konope i bokobrane staviti gdje je brod najširi
-Kada se bord približi obali, posada skoči s broda i veže brod

Vez u marini:

Muring je konop koji je s jedne strane vezan za betonski blok na dnu, a s druge strane za gat.

-Kada se približite, uzeti muring sgata, odnijeti ga na pramac i vezati ga.
-Kada odlazite, treba samo baciti muring u more, ali mora se paziti da se ne zapetlja za propeler.