Autor: TomeB, 12.02.2018.Prodaje se regatna jedrilica klase RC44 - MAG Racing!

Radi se o jedrilici koja je konkurentno jedrila u RC44 Touru do prije 3 sezone, od tada čuvana u zatvorenom i suhom prostoru. Sve na brodu je vrhunska oprema spremna za regatno jedrenje: (nekoliko vrhunskih kompleta jedara (North 3DL/3Di-Quantum, PBO rigging, vrhunski konopi (Gotiffredi/Marlow), Harken oprema, B&G instrumenti....). U ponuđenu cijenu se dobijaju posebna originalna 40-stopna ležišta za transport kamionom ili za suhi vez, te dodatni kontenjer od 20-stopa (napravljena radionica sa policama za smještaj opreme i jedara), sve tende (brod-gornja/donja tenda, jarbol, bum, kormilo, kolumba...).
Kao napomenu navodim da bi ukupna cijena navedene nove opreme iznosila oko 800 000 EUR.
Kako se radi o F1 na moru, u cijenu je i uračunat cijeli know-how za RC44 klasu (od sastavljanja/rastavljanja, rad posade, svi podaci za optimalno jedrenje (brzine, kutevi u orcu/krmu, nagibi, odabir jedara prema snazi vjetra itd.). Na brod se lako može ugraditi sigurnosna ogradica. Dosadašnji brzinski rekord iznosi 27 čvorova!

Cijena 80 000 EUR

Za sve informacije zvati na 091 470 2004