Autor: iJedrenje, 05.12.2017.Sv. Nikola za samce i dvojce

Osam jedrilica je završilo zahtjevnu regatu Sv. Nikola za samce i dvojce koja se ove godine jedrilla na ruti Split - Maslinica - Glavat - Palagruža - Komiža. Prvi kroz cilj su prošli Toni Bulaja i Krešimir Đakulović na Oli, dok je po korigiranom vremenuipak bio dvojac Bruno Gjidera i Darko Prižmić s jedrilicom Munjek F.

https://www.facebook.com/SVNikolazasamceidvojce/