Autor: korisnik, 21.08.2010.Teorija jedrenja

Pravi i prividni vjetar:
Pravi vjetar je vjetar koji osjećamo kad se ne krećemo.
Prividni vjetar je pravi vjetar + vjetar koji nastaje zbog kretanja.

Dinamika jedrenja
Jedra rade na istom principu kao i avionsko krilo; najefikasnija su kod određenog kuta prema vjetru, pa ih je potrebno stalno namještati.

Vjetar se razdvoji na rubu jedra, vjetar koji se kreće po zavjetrinskoj strani jedra mora proći dulji put od onog vjetra koji ide po zavjetrinskoj strani jedra. Te dvije struje vjetra će se opet sastati na kraju jedra, pa vjetar na zavjetrinskoj strani ubrza. Kad vjetar ubrza, padne tlak, pa je tlak na zavjetrinskoj strani niži od onoga na privjetrinskoj strani jedra. Razlika u tlaku vuče jedro u zavjetrinu i stvara silu koja pokreće brod.

Sile koje djeluju na jedro se mogu podijeliti na: potisak i sila zanošenja.


Interakcija između jedara:
Prednje jedro povećava efikasnost glavnog jedra; prednje jedro je manje, ali je efikasnije zato što ispred njega nema jarbola koji remeti strujanje vjetra.
Strujanje vjetra između jedara je stješnjeno i zbog toga ubrzava. To smanjuje tlak na zavjetrinskoj strani glavnog jedra i tako poveća potisak.
Oba jedra moraju biti pravilno podešena kako bi se ostvario ovaj efekt.Ako ne znaš prema kojoj luci kormilariš, niti jedan vjetar ti nije povoljan. – SENECA